Média plán: Nový čas

Dátum Rozsah Monitoring Návrh
10.01.2018 1/3 f monitoring
26.02.2018 1/3 f monitoring
28.03.2018 1/3 f monitoring