Média plán: Nový čas Východ

Dátum Rozsah Monitoring Návrh
05.01.2018 1/3 f monitoring
11.01.2018 1/3 f monitoring
23.01.2018 1/3 f monitoring
02.02.2018 1/3 f monitoring
19.02.2018 1/3 f monitoring
28.02.2018 1/3 f monitoring
02.03.2018 1/3 f monitoring
21.03.2018 1/3 f monitoring
27.03.2018 1/3 f monitoring