Basketbal Good Angels Košice - 2018 I. kvartál

Začiatok: 01.01.2018; Koniec: 31.03.2018; Miesto: Košice

TV spot - detail #667

Súhrnný médiaplan | Zoznam

Súbor: nahlad_GA_TV1_januar_vyskok.mp4

Média

Médium Počet
TV Music Box 6
TA3 9
Sport 1 20
Sport 2 20

Média plán - TV Music Box

Mesiac: 01.2018; Počet: 6
Deň Čas Program
14.01.2018 19:00
14.01.2018 17:00
13.01.2018 16:00
13.01.2018 15:00
12.01.2018 14:00
12.01.2018 13:00