Média plán: Nový čas Východ

Dátum Rozsah Monitoring Návrh
17.10.2018 1/3 f monitoring
23.11.2018 1/3 f monitoring
21.12.2018 1/3 f monitoring